fredag 3 mars 2017

Vår 2017

Vårterminen inleddes med att vi pedagoger tillsammans reflekterade kring höstterminens ljusprojekt. Vi kom fram till att vi gärna vill fokusera mer på arbetet med digitala verktyg, som till exempel lärplattor och projektorer. Nu har vi två projektorer på avdelningen, en i taket och en portabel som vi haft mycket glädje av. Miljön på avdelningen är tänkt att spegla det pågående projektet. Vi har även strävat efter att tekniken ska finnas tillgänglig för barnen i deras dagliga utforskande.


Barnen har utforskat olika appar på lärplattan, där de bland annat kan måla och göra bubblor. I ett hörn har vi spänt upp ett stort vitt papper längs väggen och ner på golvet. Vi har kopplat plattan till vår portabla projektor och riktat den mot papperet. 


På så vis har barnen fått flera dimensioner i sitt skapande, då de kunnat måla både digitalt och fysiskt på det stora papperet. 


De har även utforskat funktionerna i de olika apparna och tekniken kring projektorn med dess ljus, knappar och sladdar. 


Barnen visar fortfarande stort intresse för skuggor och fortsätter att utforska ljus och färger med hela sin kropp. Appen där man kan skapa bubblor som rör sig runt över skärmen har blivit väldigt populär. Barnen ser bubblorna på sig själva och på varandra, de petar på och jagar bubblorna när de rör sig över väggen.


Det är fascinerande att se hur barnen samarbetar, delar upp sig, bjuder in varandra och samspelar i relation till de digitala verktygen. Barnen tar själva initiativ till att måla på bubblorna och pratar om de olika färgerna som de ser. Barnen drar upp tröjan som för att se bubblorna tydligare, de vänder och vrider på sig, funderar och resonerar kring hur de behöver stå för att se bubblorna på sig själva.Här ovan skapar två barn ett gemensamt konstverk i två lager, den ena ritar på plattan och den andra ritar på väggen. 


Med hjälp av mönstrat tyg, riktat ljus och ljuskuben som skiftar färg kan vi även använda hörnan utan digital teknik, men fortfarande med ljus, skuggor och färger i fokus.  Barnen har även reflekterat tillsammans efter olika aktiviteter. Vi har projicerat bilder på barnen och deras utforskande och sedan tagit del av deras reaktioner och reflektioner. Barnen visar stort intresse för att se sig själva och sina kompisar, de pekar, skrattar, hoppar och upprepar kompisarnas namn. 


Vi har även reflekterat kring utskrivna bilder, här nedan valde barnen att använda ficklampor när de tittade på bilderna.Lärplattorna har blivit en självklar del av vardagen på avdelningen, barnen visar stort intresse, hämtar dem själva, öppnar program, visar varandra och samarbetar. 


Barnen tar även initiativ till att bygga och konstruera på ljuskuben, med hjälp av ljuset och de skiftande färgerna kan barnen se på sina skapelser ur nya perspektiv. Till vår stora glädje har även solen börjat visa sig, vilket för barnen inneburit att skuggorna kommit fram. Barnen är otroligt uppmärksamma på skuggor och vi märker att de har med sig ett intresse och en förståelse sedan tidigare. På våra promenader har vi utforskat ljuset och skuggor på olika sätt och barnen har använt olika verktyg i sitt utforskande, exempelvis speglar och färgfilter. Vi avslutar detta sista inlägg med bilder på ett annat stort intresse i gruppen, att måla! Barnen har sina olika tekniker och strategier, samt utforskar färgen med hela kroppen! 


Framöver får ni en mer kontinuerlig uppdatering av det som sker på avdelningen via skolplattformen! 
Trevlig helg önskar vi er alla! 

fredag 16 december 2016

Vinter 2016

Nu är det alldeles för länge sedan bloggen uppdaterades. Vi ber om ursäkt för detta! Det är förstås mycket som har hunnit hända och ni kan se ett urval av bilder nedan.

Som vi informerat om tidigare kommer vi i början av vårterminen att övergå från bloggen till det vi kallar för Skolplattformen. På Skolplattformen får ni föräldrar egna inloggningar så ni kan gå in och se dokumentation som bara rör ert barn eller barngruppen på avdelningen. Där kommer även ni föräldrar att kunna lägga in barnens vistelsetider, frånvaro mm. Vi pedagoger håller just nu på att sätta oss in i funktionerna på plattformen så att ni föräldrar ska få en så bra introduktion som möjligt när det blir dags. Vi återkommer med mer info senare!

Vi vill här passa på att tacka er alla för en fin uppslutning på Luciafirandet, som blev en lyckad tillställning trots vädret! Vi vill även tacka för en händelserik termin och det stora engagemang och intresse för verksamheten som finns i föräldragruppen. Det är vi väldigt glada för! 

Som ni vet har höstens projektarbete handlat om ljus och skuggor vilket gått som en röd tråd genom hela verksamheten. Med utgångspunkt i fenomenet ljus har vi utforskat många olika estetiska uttryckssätt, arbetat med matematik, naturvetenskap och teknik, språkutveckling, reflektion och kommunikation, socialt samspel och samarbete.


Barnen utforskar ljus och skuggor med målarfärg och upplever med hela kroppen.


Vad händer om man målar på skuggan av en hand? Hur känns det att måla sin egen hand eller någon annans?


Barnen dokumenterar och reflekterar tillsammans, med hjälp av olika digitala verktyg.Barnen bygger och konstruerar med hjälp av olika material och utforskar skuggorna av sina verk. Vi har fått en stor kub till avdelningen som vi utforskat tillsammans på olika sätt. Den kan t.e.x förvandlas till ett akvarium där barnen kan utforska projektorns sken på ett tredimensionellt sätt. Vi har även hängt upp siffror i olika färger som kastat skuggor i kuben, vilket barnen uppmärksammat. 


Färger i förhållande till ljus är något som fascinerat barnen och vi har utforskat hur färgfilter ändrar karaktär och färg ovanpå ljuskuben. 


Barnen har använt sin fantasi och skapat världar med hjälp av ljus, klossar, stenar och tyg. 


Vi har skaffat nytt material baserat på barnens intresse för färg, form, konstruktion och ljus.


Barnen har förundrats över de färgade skuggorna och hur världen förändras om man tittar på den genom färgade filter.


Barnen ser matematiska samband, mönster och former. På bilden ovan visar ett barn sitt matematiska tänkande då han parar ihop de triangelformade klossarna med "stenarna" som låg på golvet. 


Barnen samarbetar och lär av varandra i kollektiva processer. De ställs inför problem och tar hjälp av varandras kompetenser och idéer för att lösa dem. 
Utifrån barnens intresse för färg och form har de fått måla våra stora papprör/ cylindrar i olika färger för att sen utforska med hjälp av olika ljuskällor. På bilderna ovan målar barnen, på egen begäran, även nya mikrofoner till sina scenframträdanden.  Barnen visar stort intresse och utforskar de färgade rören med ficklampor. Barnen utforskar färger och mönster med hjälp av en kalejdoskop-film som vi projicerar på golv och vägg. Barnen skriker och hoppar av glädje -Titta på mig! Titta på mig! när de upptäcker de olika mönstren även på sig själva. Intresset för sång, dans och scenframträdande har funnits med oss hela terminen och barnen inspirerar varandra att våga synas, ta plats och uppträda. 
Höstens och vinterns olika väderförhållanden har förstås också utforskats med stort intresse både i skogen och på gården. 


Barnen samlade på sig nya erfarenheter när de tog sig fram i det höga snötäcket. Även regnet har varit spännande att utforska, här arbetade de yngsta barnen länge med att ösa, hälla, hoppa och känna. 


Så oavsett vilket väder vi får nu till jul och nyår kommer barnen ha glädje av att komma ut och utforska sin omvärld! 

Med det önskar vi er redan nu en 
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!