fredag 30 oktober 2015

Vecka 44

Först och främst vill vi tala om att vi fått två nya kompisar hos oss på Näckrosen, som skolats in under veckan. Vi önskar dem och deras familjer varmt välkomna!

I övrigt har vi som vanligt varit i skogsdungen på gården där vi nu hittade många fina löv som fallit till marken, men även kottar, pinnar och annat som vi samlade ihop och tog med oss in. 


Barnen har lagt mycket tid på att konstruera olika byggen med klossar. De har samarbetat mycket och samtidigt ägnat sig åt teknik och matematikbegrepp som högt och lågt, parbildning, rumsuppfattning, sortering, balans, stabilitet mm.  Den stora händelsen den här veckan var höstmaskeraden som vi firade på torsdagen med disco, dans och popcorn inne på Violen. Alla barn deltog med glädje, de hoppade, dansade och sjöng tills de blev trötta och satte sig ner för en popcornpaus. Firandet blev lyckat och väldigt uppskattat av såväl barn som vuxna!
fredag 23 oktober 2015

FN-veckan

Den här veckan har vi uppmärksammat FN-dagen på förskolan, där vi fokuserat på mångfald, olikhet, flerspråkighet och vänskap. Vi har bland annat gjort ett gemensamt konstverk, där alla barn på övervåningen fick göra avtryck av sina händer. Idag hade även hela förskolan en gemensam sångsamling på stora gården, där vi sjöng sånger som vi lärt oss under veckan. 

fredag 16 oktober 2015

Vecka 42

Det har varit en händelserik vecka trots en del sjukdom bland personalen. I tisdags hade vi föräldramöte med fem tappra föräldrar som deltog, tack för det! Vi kommer att skicka ut ett protokoll från detta möte i nästa vecka så att alla kan ta del av det som sades. 

Barngruppen har i veckan varit ute på promenad, lekt i en lekpark och utforskat den stora skogen ovanför förskolan. I skogen hittade vi både blåbär och lingon, spännande bark på ett träd, löv, kottar och grenar som vi tog med oss tillbaka till förskolan.
Barnen har även tittat närmre på löv, spindlar och kottar med hjälp av olika luppar och förstoringsglas, både ute och inne. 

Förutom intresset för vårt skogsprojekt har barnen visat stort intresse för att måla, både med tuschpennor och flytande färg med hjälp av penslar och händer. Trevlig helg önskar vi på Näckrosen!

måndag 12 oktober 2015

Föräldramöte

VARMT VÄLKOMNA TILL 
HÖSTENS FÖRÄLDRAMÖTE! 

Tisdag 13/10 kl. 18.00-19.30Att måla

Idag har några av oss målat, både på papper och på oss själva. Vi använde penslar i olika tjocklekar och våra egna händer när vi skapade! 


"Titta! Ett träd!" utropar ett av barnen mitt i processen


fredag 2 oktober 2015

Protokoll från föräldrarådet

Nedan kan ni läsa vad som togs upp på föräldrarådet den 15 september! 
Fundera även på om det är något ni skulle vilja lyfta på nästa möte. 
Det är fritt fram för alla föräldrar att delta på dessa möten! 


Dagordning föräldraråd 150915

Mötespunkter:
1. Öppnande av möte

2. Val av sekreterare: 
Angelica Castenskiold
3. Genomgång av dagordning

4. Anmälan övriga punkter

5. Information från ledning

Just nu jobbar man med att fånga intressen från barnen som kan bli projekt. Musik och rörelse, småkryp, undersöka olika material (känna, mäta, undersöka), vatten och luft, ljusborden, förvandling och rollekar. Bloggen är levande på avdelningarna vilket föräldrar uppmuntras att besöka för att hänga med i planeringen. Arbete med att inspirera både personal och barn på förskolan ligger i fokus.
Mål inför läsåret har byggts ut, arbete kring språkutveckling och språkmedvetenhet har lagts till. Detta för att det finns så många olika modersmål på förskolan. Förslag kring hur man kan jobba med detta har kommit fram. Malo Vesterlund jobbar med att musikspråka och kommer till personalen för att ge inspiration kring hur man kan jobba med musik och språk.
Likabehandlingsplanen håller på att implementeras mer och kommer att informeras mer om på föräldramötet. En rad punkter finns om hur man behandlar varandra och hur personal och barn kommer att jobba med detta på de olika avdelningarna framöver.
Studiebesök har genomförts på Kungsholms förskola där pedagogerna bland annat fick förslag kring hur man kan jobba med återvinningsmaterial. Bra föreläsning om just återbruk kring små barns lärande.
I pedagoggruppen så läser man just nu ”Bockarna bruse i förskolan” som handlar om språkutveckling utifrån alla modersmål på en förskola. Alla pedagoger på förskolan ska få läsa den och hämta tips och inspiration från den förskolans arbetssätt. Arbeta utifrån barnens egna erfarenheter som skapar lust och nyfikenhet.
Förskolan arbetar även utifrån tvärgrupper kring teman.
Fortsatt arbete med gårdarna. Ett utforskande arbetssätt ska även synas på gårdarna.
6. Information från styrelsemöte

Det är viktigt att förskolan representeras på mötena så att den inte glöms bort. Diskussioner pågår om Rösjöskolan ska bli en del av BUK (barn- och ungdomskontoret). Om beslut tas om detta så kommer styrelsen att informera om detta innan. Idag deltar idag inte skola och förskola i de nätverk som kommunen håller och rektor finns inte heller med i kommunens rektorsgrupp. Det finns både fördelar och nackdelar med att vi idag är en kommunalt självstyrande enhet.
7. Information/frågor från avdelningarna
° Den tidigare inskolningen och utvärderingen av den.
Både föräldrar och barn på de stora och små avdelningarna har uttryckt missnöje över att det inte fungerade optimalt med den inskolningen som påbörjades i maj. Det har varit allt ifrån lokalbrist för de största barnen till upplevelse av två inskolningar istället för en på småbarnsavdelningarna. Detta nya med tidig inskolning finns det ett behov av att utvärdera både bland personalen och föräldrarna.
Bättre planering nästa inskolning utlovas och alla inser vikten av att ha en plan B om det inte blir så som man har tänkt sig. Utvärdering kommer att ske både internt och bland föräldrar framöver.

° Bättre struktur på fixardagen.
I våras så föll planeringen under vårfixardagen på att en person var sjuk i personalen. Detta behöver ändras till nästa gång.
Nya ansvarsområden kommer och då finns det tankar om att fler ska vara insatta. Vi önskar också god framförhållning om saker som förskolan behöver.

° Utflykter så som den till Naturhistoriska museet i våras och den till Skansen under en av de första veckorna efter sommaren har varit mycket uppskattat. Barnen har inte slutat prata om dessa trevliga utflykter och flera föräldrar tycker att det var mycket trevligt. Även utflykter så som ut i blåbärsskogen borde genomföras oftare.

° Dörren till vagnsförrådet borde byta sida igen.
Titti tar med sig den frågan. Det finns föräldrar som föredrar dörren som den är nu och andra som föredrar den gamla ingången.

° Hur fungerar planeringen av allergikost/specialkost? Varför är de ganska ofta olika mat för allergiker/specialare? Jag läser ofta på matsedeln och så kommer ett barn hem och har ätit något helt annat. Det borde inte vara så svårt att göra samma mat till alla och bara anpassa allergidelarna/specialdelarna. Det är ingen jättefråga men när man är 5,5 år är det vissa dagar jobbigt att inte få äta det alla andra får, dessutom lite svårare att planera maten hemma. Detta ska Titti ta med sig.

° En annan sak att hälsa till köket, ekologisk havremjölk är ett jättefint initiativ, men den är inte kalciumberikad. När man äter mjölkfri kost får man ju svårare att få i sig kalcium, så det behövs. 
Det går bra att höra av sig om detta till Titti eller köket.

° Hur ser rutinerna kring gungorna ut och finns det en tanke kring det vad gäller gungvakter för att undvika olyckor? Titti ser helst att det inte finns gungor alls på gården eftersom att det inte främjar samarbete utan mer bara ensamlek. Regler kring gungorna förmedlas till barnen för att undvika olyckor med gungorna.

° Könsstereotypa rollfördelningar förekommer och vi behöver jobba mer med genus på de olika avdelningarna. Kanske i form av turneringar i olika typer av sporter eller liknande som utmanar barnen till att testa nya saker. Titti vill att vi tar upp detta under föräldramötet.

° Jobbar avdelningarna lika kring projekt? Upplevelsen är att det skiljer sig mycket åt på olika avdelningar. Det finns dock en plan om att alla ska jobba lika och ett likadant förhållningssätt.

° Det känns inte bra när någon är ledsen av barnen och personal skiljer mellan sina barn och andras barn. Detta menar Titti inte ska förekomma på förskolan eftersom att alla barn är allas barn. Personalen ska behandla alla lika.

° Alla som vill delta under föräldrarådsmötena är välkomna och det kan personalen på förskolan och föräldrarådsrepresentanter gå ut med ännu tydligare.

8. Övriga punkter
1. Teman kommande möten?
° Mat som ett tema
° Utvärdering av tidig inskolning
° Gården
Vi kan ta med oss dessa teman till föräldramötet och låta föräldrarna komma med fler förslag på teman.

Kommande mötesdatum:
3/11 och 15/12