fredag 29 januari 2016

Vecka 4 - utforskande utomhus och spindel inomhus

Den här veckan har temperaturen snabbt stigit, vilket gjort att vi haft stor möjlighet till längre utevistelser. Barnen är nu i behov av vattentäta kläder då det varit blött både av smält snö och regn. Håll koll på vädret och ta med kläder till ert barn därefter, så kan de utforska allt spännande utan att bli blöta och kalla!

I måndags hade den lätta pudersnön omvandlats till kompakt kramsnö och barnen började genast forma snön. På kort tid har barnen kunnat utforska snöns fysikaliska egenskaper och lagt nya erfarenheter och lärdomar i sin kunskapsryggsäck. Förra veckan prövade vi om play-doh kunde fastna på väggen inne, nu prövade vi samma princip med snön ute, och den fastande! Vi skapade mönster tillsammans på tegelväggen och barnen fascinerades mycket av hur snön fäste på väggen.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen" (Lpfö 98/10, s. 10)


Flera barn från olika avdelningar deltog och skapandet upptog en stor del av eftermiddagen.


Redan på onsdagen var snön nästan helt borta vilket barnen konstaterade.


De kunde återigen hitta kottar, mossa och annat som legat gömt ett tag. Det är tydligt att intresset för skogen finns kvar och att barnen lär sig och upptäcker nya saker varje gång vi går dit. 


Barnen samlade pinnar och byggde, tillsammans med en pedagog, ett bo till skogens smådjur.


Inomhus fick vi besök av en spindel. Många barn blev först rädda när den kom krypande, men de var samtidigt intresserade av att titta på den och komma nära. Vi fångade den i en genomskinlig burk så vi kunde titta på den lite närmre.  


När alla fått titta på spindeln gick två barn med ut för att hitta ett lämpligt hem för spindeln. Några andra barn stod i fönstret och vinkade hejdå till spindeln som, efter noga avvägning av barnen, fick bo i en buske. 

På fredagen gick en del av barnen på promenad tillsammans med några barn från Gullvivan. Vi promenerade runt hela berget och upp på toppen. Alla barnen sprang mot trappan och upp för den, de hjälpte varandra och visade stor glädje när de kommit upp. Vi pedagoger sprang med och hejade på!Vi avslutar veckans bloggande med bilder från när barnen dansade med sjalar, till en gemensam favoritlåt. Barnens rörelsemönster förändrades i takt till musiken och sjalarna bidrog med ännu fler möjligheter till nya rörelser. Det är härligt när barnen lever sig in i det de gör och kan samspela och dela upplevelser tillsammans med sina kompisar! 


Nu önskar vi er en trevlig helg!

Vecka 3 - skogen, snö och estetiska uttryck

Här kommer, bättre sent än aldrig, ett inlägg där ni kan läsa vad barnen var med om förra veckan!

Under den senaste tiden har vädret varit mildare än tidigare vilket gjort att vi kunnat vara ute med barnen i skogen och snön. För vissa barn är det första gången de kommer i kontakt med snö, så det har varit spännande att se hur barnen utforskat snön på olika sätt. När vi var i skogsdungen på gården, blev det tydligt för barnen hur annorlunda miljön ser ut när alla stockar, stenar, löv och träd är täckta av ett tjockt vitt täcke. Barnen får uppleva förändringen mellan olika årstider och bygger på sina erfarenheter av hur en skog kan vara, se ut och kännas.

Barnen har även fått titta på och reflektera kring bilder som vi tagit i skogen, både de nytagna i snön och bilder från hösten. Ett av de yngre barnen bläddrade på I-paden och reagerade med skratt och "titta" när hon stannade upp och pekade på vissa av bilderna. Ett av de äldre barnen reflekterade kring bilderna och pekade på pedagogens tröja "din tröja är grön som gräset". Vi bläddrade till bilderna med snön och pedagogen frågade "men vad är det för färg på marken här?" barnet svarar "vit", pedagogen "hur tror du det har gått till när marken blivit vit?" barnet svarar "det har kommit snö, där uppifrån" och pekar upp och ut genom fönstret. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen" samt "utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap" (Lpfö 98/10, s. 10) 

När det var omkring -8 grader var snön som ett lätt puder. Barnen kände på snön och försökte forma den, men det var svårt. 

Barnen promenerade runt i skogen och upptäckte att de lämnade fotspår efter sig. 

De kröp runt och kände på snön och trots snötäcket hittade de en och annan pinne.

Vi kände på snön tillsammans, kastade upp den i luften och lät den snöa ner igen på oss. 

Vi fyllde en plastlåda med pudersnö som vi tog in. Barnen kände på snön allt eftersom den ändrade form och karaktär. De fick även möjlighet att utforska snön på nya sätt med vattenfärg och penslar. 


Barnen upptäckte att man kan färga snön med hjälp "vattenfärgspucken" och i takt med att snön smälte började även pucken att avge mer färg.


Vi målade även på snön i plastbunken. När bunken sen varit inne hela dagen var det bara färgat vatten kvar. Barnen blev lite förvånade att snön i lådan hade försvunnit.

Förutom snön har vi även arbetar med olika estetiska uttryck i kombination med overheaden. Här har vi satt upp ett stort papper på väggen och sen projicerat två olika exempel-mönster på papperet. Barnen fick tuschpennor och började genast skapa sina egna mönster. 

I den här situationen ingick mycket lärande och samspel där barnen fick öva på att samarbeta, ge varandra utrymme och samtidigt skapa ett vackert konstverk tillsammans.  

De kom även på smarta matematiska lösningar på problem som uppstod, här hämtar barnen klossar som de kunde stå på för att nå att måla ännu högre upp. 

Den här situationen erbjöd även möjlighet till samspel och språkutveckling, där barnen kommunicerar med varandra både med och utan ord. 

Att arbeta med play-doh är populärt i barngruppen. Med den färgade, mjuka degen kan man skapa nästan vad som helst. Barnen utforskar ständigt degens egenskaper med hjälp av sina händer och olika verktyg.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Lpfö 98/10, s. 10) 

Här projicerade vi upp en bild på väggen och prövade om play-doh kunde fastna på väggen. När barnen insåg att det gick började de genast skapa ett mönster på väggen med inspiration av bilden.


Återigen skapades ett naturligt tillfälle för samspel, kommunikation, teknik och lärande för barnen. Även vi pedagoger lärde oss att play-doh fastnar på väggen, något vi inte tänkt på tidigare.
Det är roligt att göra nya upptäckter och lära tillsammans med barnen!

söndag 17 januari 2016

Vecka 2 - terminsstart

Välkomna tillbaka till en ny termin! 

I veckan har vi fått en ny kompis hos oss på Näckrosen, så vi inleder med att hälsa henne och hennes familj hjärtligt välkomna!

Detta har också varit första veckan ni föräldrar börjat lämna blöjor till ert barn. Många har redan lämnat, men till er andra påminner vi en extra gång nu. Lämna gärna ett helt paket åt gången och skriv barnets namn på paketet. Vi har gjort iordning en hylla i skötrummet med barnens namn där ni kan lämna blöjorna.

Veckan startade med en planeringsdag för oss pedagoger där vi bland annat fick utrymme att tänka kring och möblera om i den pedagogiska miljön. Vårt mål var att öka barnens möjlighet till inflytande och delaktighet genom att ge dem optimala förutsättningar att ta egna initiativ till utforskande. Vi har fokuserat på att skapa olika hörnor och "rum i rummen" där barnen kan utforska allt från bönor och sand till böcker, dans och musik, färg, lera, bygg och konstruktion samt drama och rollek.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama" (Lpfö 98/10, s. 10)

Nedan kan ni se ett urval av det som lockat barnen under veckan. 


Barnen öser, häller, känner och utforskar bönorna med hjälp av händer och mätglas. 
Ett barn fyller ett mindre mätglas och häller sedan över bönorna från det mindre till ett större. Hon upprepar detta tills det stora mätglaset är fullt, samtidigt som hon räknar "en, två, tre, fem, åtta".

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, samt utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar" (Lpfö 98/10, s. 10)

Här skapar barnen blomkrukor med hjälp av mätglas, bönor och sugrör. De använder sina tidigare erfarenheter och konstruerar utefter dessa. 

Hörnan med bönbaljan har senaste veckan blivit en naturlig mötesplats för barnen där de kan samspela och lära tillsammans.

Barnen väljer gärna att måla, på och med det som finns tillgängligt. Det målar med vattenfärg på färgat papper.

Med flytande färg på papper, papprullar och händer.


Med flytande färg på pastafjärilar och vita bönor.


Barnen får inflytande över sin vardag genom att de själva kan ta initiativ till exempelvis skapande verksamhet. De får även ta ansvar för att plocka undan och göra fint efter sig. 

"Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan" (Lpfö 98/10, s. 12) 

Ett barn börjar måla ett mönster och tillslut har hon med stor precision täckt hela papperet med blå färg.  


En av hörnorna vi skapat är en läshörna. Här finns böckerna tillgängliga på ett sätt som lockat barnen.  Här kan man sitta i lugn och ro med en bok eller leka med kompisarna och krypa in och ut genom tunnlarna. 


I det här rummet fortsätter barnen att utforska rörelse, dans, drama och samspel. 


Barnen bygger tillsammans och leker med fjädrar. De blåser på fjädrarna och skrattar när de flyger iväg. 


I veckan har Sohad fått möjligheten att vara en heldag på Naturskolan. Därifrån tar hon med sig nya tankar om hur vi kan fortsätta med vårt skogsprojekt nu under vintern. När det blir lite mildare väder ska vi gå ut och utforska skogen tillsammans med barnen!