söndag 17 januari 2016

Vecka 2 - terminsstart

Välkomna tillbaka till en ny termin! 

I veckan har vi fått en ny kompis hos oss på Näckrosen, så vi inleder med att hälsa henne och hennes familj hjärtligt välkomna!

Detta har också varit första veckan ni föräldrar börjat lämna blöjor till ert barn. Många har redan lämnat, men till er andra påminner vi en extra gång nu. Lämna gärna ett helt paket åt gången och skriv barnets namn på paketet. Vi har gjort iordning en hylla i skötrummet med barnens namn där ni kan lämna blöjorna.

Veckan startade med en planeringsdag för oss pedagoger där vi bland annat fick utrymme att tänka kring och möblera om i den pedagogiska miljön. Vårt mål var att öka barnens möjlighet till inflytande och delaktighet genom att ge dem optimala förutsättningar att ta egna initiativ till utforskande. Vi har fokuserat på att skapa olika hörnor och "rum i rummen" där barnen kan utforska allt från bönor och sand till böcker, dans och musik, färg, lera, bygg och konstruktion samt drama och rollek.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama" (Lpfö 98/10, s. 10)

Nedan kan ni se ett urval av det som lockat barnen under veckan. 


Barnen öser, häller, känner och utforskar bönorna med hjälp av händer och mätglas. 
Ett barn fyller ett mindre mätglas och häller sedan över bönorna från det mindre till ett större. Hon upprepar detta tills det stora mätglaset är fullt, samtidigt som hon räknar "en, två, tre, fem, åtta".

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, samt utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar" (Lpfö 98/10, s. 10)

Här skapar barnen blomkrukor med hjälp av mätglas, bönor och sugrör. De använder sina tidigare erfarenheter och konstruerar utefter dessa. 

Hörnan med bönbaljan har senaste veckan blivit en naturlig mötesplats för barnen där de kan samspela och lära tillsammans.

Barnen väljer gärna att måla, på och med det som finns tillgängligt. Det målar med vattenfärg på färgat papper.

Med flytande färg på papper, papprullar och händer.


Med flytande färg på pastafjärilar och vita bönor.


Barnen får inflytande över sin vardag genom att de själva kan ta initiativ till exempelvis skapande verksamhet. De får även ta ansvar för att plocka undan och göra fint efter sig. 

"Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan" (Lpfö 98/10, s. 12) 

Ett barn börjar måla ett mönster och tillslut har hon med stor precision täckt hela papperet med blå färg.  


En av hörnorna vi skapat är en läshörna. Här finns böckerna tillgängliga på ett sätt som lockat barnen.  Här kan man sitta i lugn och ro med en bok eller leka med kompisarna och krypa in och ut genom tunnlarna. 


I det här rummet fortsätter barnen att utforska rörelse, dans, drama och samspel. 


Barnen bygger tillsammans och leker med fjädrar. De blåser på fjädrarna och skrattar när de flyger iväg. 


I veckan har Sohad fått möjligheten att vara en heldag på Naturskolan. Därifrån tar hon med sig nya tankar om hur vi kan fortsätta med vårt skogsprojekt nu under vintern. När det blir lite mildare väder ska vi gå ut och utforska skogen tillsammans med barnen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar