fredag 29 januari 2016

Vecka 3 - skogen, snö och estetiska uttryck

Här kommer, bättre sent än aldrig, ett inlägg där ni kan läsa vad barnen var med om förra veckan!

Under den senaste tiden har vädret varit mildare än tidigare vilket gjort att vi kunnat vara ute med barnen i skogen och snön. För vissa barn är det första gången de kommer i kontakt med snö, så det har varit spännande att se hur barnen utforskat snön på olika sätt. När vi var i skogsdungen på gården, blev det tydligt för barnen hur annorlunda miljön ser ut när alla stockar, stenar, löv och träd är täckta av ett tjockt vitt täcke. Barnen får uppleva förändringen mellan olika årstider och bygger på sina erfarenheter av hur en skog kan vara, se ut och kännas.

Barnen har även fått titta på och reflektera kring bilder som vi tagit i skogen, både de nytagna i snön och bilder från hösten. Ett av de yngre barnen bläddrade på I-paden och reagerade med skratt och "titta" när hon stannade upp och pekade på vissa av bilderna. Ett av de äldre barnen reflekterade kring bilderna och pekade på pedagogens tröja "din tröja är grön som gräset". Vi bläddrade till bilderna med snön och pedagogen frågade "men vad är det för färg på marken här?" barnet svarar "vit", pedagogen "hur tror du det har gått till när marken blivit vit?" barnet svarar "det har kommit snö, där uppifrån" och pekar upp och ut genom fönstret. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen" samt "utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap" (Lpfö 98/10, s. 10) 

När det var omkring -8 grader var snön som ett lätt puder. Barnen kände på snön och försökte forma den, men det var svårt. 

Barnen promenerade runt i skogen och upptäckte att de lämnade fotspår efter sig. 

De kröp runt och kände på snön och trots snötäcket hittade de en och annan pinne.

Vi kände på snön tillsammans, kastade upp den i luften och lät den snöa ner igen på oss. 

Vi fyllde en plastlåda med pudersnö som vi tog in. Barnen kände på snön allt eftersom den ändrade form och karaktär. De fick även möjlighet att utforska snön på nya sätt med vattenfärg och penslar. 


Barnen upptäckte att man kan färga snön med hjälp "vattenfärgspucken" och i takt med att snön smälte började även pucken att avge mer färg.


Vi målade även på snön i plastbunken. När bunken sen varit inne hela dagen var det bara färgat vatten kvar. Barnen blev lite förvånade att snön i lådan hade försvunnit.

Förutom snön har vi även arbetar med olika estetiska uttryck i kombination med overheaden. Här har vi satt upp ett stort papper på väggen och sen projicerat två olika exempel-mönster på papperet. Barnen fick tuschpennor och började genast skapa sina egna mönster. 

I den här situationen ingick mycket lärande och samspel där barnen fick öva på att samarbeta, ge varandra utrymme och samtidigt skapa ett vackert konstverk tillsammans.  

De kom även på smarta matematiska lösningar på problem som uppstod, här hämtar barnen klossar som de kunde stå på för att nå att måla ännu högre upp. 

Den här situationen erbjöd även möjlighet till samspel och språkutveckling, där barnen kommunicerar med varandra både med och utan ord. 

Att arbeta med play-doh är populärt i barngruppen. Med den färgade, mjuka degen kan man skapa nästan vad som helst. Barnen utforskar ständigt degens egenskaper med hjälp av sina händer och olika verktyg.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Lpfö 98/10, s. 10) 

Här projicerade vi upp en bild på väggen och prövade om play-doh kunde fastna på väggen. När barnen insåg att det gick började de genast skapa ett mönster på väggen med inspiration av bilden.


Återigen skapades ett naturligt tillfälle för samspel, kommunikation, teknik och lärande för barnen. Även vi pedagoger lärde oss att play-doh fastnar på väggen, något vi inte tänkt på tidigare.
Det är roligt att göra nya upptäckter och lära tillsammans med barnen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar