söndag 28 februari 2016

Vecka 8 - spindelprojektet tar fart

Den här veckan fortsatte vi att måla spindlar, så att alla barn skulle få möjlighet att delta. Vi har tittat på bilder av spindlar och pratat om vad vi lägger märke till när vi tittar på bilderna. Barnen har fått studera olika bilder på spindlar och reflektera kring dem.

Exempel på barnens reflektioner:
-Många ben! En två tre fyra åtta tio!
-Den har stor rumpa
-Den är svart färg

Barnen målar spindlar och berättar om sina verk:
-Jag ska måla ett ben
-Jag ska måla en rumpa
-Jag med! 
-Jag målar rumpa också

Barnen säger att de vill måla likadant som kompisen och pedagogen uppmuntrar dem att titta på varandra och på bilderna för att inspireras.

"Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande" (Lpfö 98/10, s. 7)Barnen har även tagit ansvar för att städa efter sig. De har fått reflektera kring varför det är viktigt att ta hand om förskolans miljö och material, samt vikten av att göra fint för kompisarna som kommer dit efter. 


Spindelintresset är levande även utanför projekttillfällena, barnen pratade om och lekte att de satt fast i ett spindelnät. Vi sökte sen tillsammans efter bilder av spindelnät på google och barnen bläddrade själva och visade vilka nät som var mest spännande att titta på.

"Multi­media och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning" (Lpfö 98/10, s. 7) 


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa" (Lpfö 98/10, s. 10) 


Vi har som vanligt varit i vår skogsdunge där barnen letat spindlar, klättrat över stockar och stenar, ätit frukt i grankojan, åkt rutchkana nerför berget och lekt alla möjliga lekar. Här har barnen hittat en "dörr" som genast satte igång deras fantasi. 

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inom­hus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. (Lpfö 98/10, s. 7) 


Nu ser vi fram emot nästa vecka! 

tisdag 23 februari 2016

Vecka 6 & 7 - skog och spindlar ute och inne

Under dessa två veckor har vi haft stort fokus på vårt skogsprojekt och spenderat mycket tid av utevistelserna i skogen. Vi har märkt att intresset för spindlar har tagit fart i gruppen, de pratar om spindlar och fortsätter leta efter dem i skogen.

I brist på riktiga spindlar placerade vi ut en plastspindel som barnen hittade. Det blev stor uppståndelse kring den, alla ville titta och de var väldigt nöjda att de hittat en spindel. 


Vi fotade spindeln och skrev ut bilden tillsammans med andra bilder från skogen. Barnen visade stort intresse för bilderna, pekade och pratade med varandra om vad de sett. 


Spindeln var fortfarande det mest intressanta när barnen pratade om bilderna.


Vi började även att tillsammans skapa en skogshörna inomhus, där vi planterade sånt som vi hittat i skogen. Vi hängde upp grenar som barnen hittat med olika spindlar och andra djur hängandes från taket. 


Vi arbetade sedan i smågrupper där vi tog vara på intresset för spindlar och utmanade barnen att studera spindeln närmre för att sedan kunna måla av den.


Barnen utforskade spindeln på ett nytt sätt och kunde lära sig nya saker om den genom att använda estetiska uttryckssätt.Vår tanke är nu att fortsätta projektet med större fokus på spindeln och allt runtomkring den.

"Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, moti­vation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande." (Lpfö 98/10, s. 6-7)

lördag 6 februari 2016

Vecka 5 - skog och konst

Barnen har återigen utforskat skogen tillsammans, det finns alltid mycket att upptäcka! Varje gång visar barnen prov på nya rörelsemönster och nya färdigheter. Alla barn kan utforska skogen på sina egna villkor och på sin nivå där de befinner sig. Vår tanke är att ibland dela barnen i grupper utifrån vilka frågor de har och vilka utmaningar de behöver.

Några barn kom ihåg spindeln från förra veckan och ville gärna gå ut och leta efter den. Vi hittade den inte tyvärr, så vi sjöng om den istället.

Barnen rörde sig runt på sina egna sätt, efter egen förmåga. Om man kryper fram kan man se sådant man inte lägger märke till annars. 

Ett barn hittade spännande bark, han känner på den länge och verkar fascineras av strukturen. 

Ett barn upptäckte skoavtryck i snön. Hon och en pedagog jämförde storleken på deras avtryck och funderade över dem utifrån jämförelseorden stort/störst och litet/minst. 

Några barn fortsatte på sitt gemensamma konstverk. De sa att de ville bli längre och hämtade klossar att stå på, vilket är ett tydligt prov på matematiskt tänkande. Overheaden projicerade en bild av en spindel som de målade på. 

En pedagog utmanade sedan barnen att måla så högt de bara kunde. Barnen stod på tå på klossarna och sträckte sig med pennan så mycket det gick. 

Barnen fick sedan ficklampor för att lysa på sitt konstverk och se om det blev annorlunda att måla. Deras uttryck ändrades plötsligt när de använde både lampa och penna. 

Ett barn upptäckte att det gick lätt att göra hål i pappret med en blyertspenna om pappret låg på en matta. 

Barnet inspirerade sina vänner att pröva samma sak. Barnen skapade mönster genom att rita på pappret och genom att göra hål. De upptäckte att pappret och pennan fick olika egenskaper beroende på hur hårt de tryckte. 

Vi uppmuntrade sedan barnen känna på baksidan av pappret som hade fått en spännande struktur av alla hål. Vi prövade även att lägga barnens verk på overheaden och projicera upp dem på väggen. På väggen såg barnen en mörk rektangel täckt med många små ljusa prickar, vilket gav dem möjligheten till ytterligare lager av utforskande. Med hjälp av overheaden fick barnen ett annat perspektiv på sin bild och utforskade samtidigt ljus och skuggor. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar" (Lpfö 98/10, s.10)


Tack för den här veckan och trevlig helg!