lördag 6 februari 2016

Vecka 5 - skog och konst

Barnen har återigen utforskat skogen tillsammans, det finns alltid mycket att upptäcka! Varje gång visar barnen prov på nya rörelsemönster och nya färdigheter. Alla barn kan utforska skogen på sina egna villkor och på sin nivå där de befinner sig. Vår tanke är att ibland dela barnen i grupper utifrån vilka frågor de har och vilka utmaningar de behöver.

Några barn kom ihåg spindeln från förra veckan och ville gärna gå ut och leta efter den. Vi hittade den inte tyvärr, så vi sjöng om den istället.

Barnen rörde sig runt på sina egna sätt, efter egen förmåga. Om man kryper fram kan man se sådant man inte lägger märke till annars. 

Ett barn hittade spännande bark, han känner på den länge och verkar fascineras av strukturen. 

Ett barn upptäckte skoavtryck i snön. Hon och en pedagog jämförde storleken på deras avtryck och funderade över dem utifrån jämförelseorden stort/störst och litet/minst. 

Några barn fortsatte på sitt gemensamma konstverk. De sa att de ville bli längre och hämtade klossar att stå på, vilket är ett tydligt prov på matematiskt tänkande. Overheaden projicerade en bild av en spindel som de målade på. 

En pedagog utmanade sedan barnen att måla så högt de bara kunde. Barnen stod på tå på klossarna och sträckte sig med pennan så mycket det gick. 

Barnen fick sedan ficklampor för att lysa på sitt konstverk och se om det blev annorlunda att måla. Deras uttryck ändrades plötsligt när de använde både lampa och penna. 

Ett barn upptäckte att det gick lätt att göra hål i pappret med en blyertspenna om pappret låg på en matta. 

Barnet inspirerade sina vänner att pröva samma sak. Barnen skapade mönster genom att rita på pappret och genom att göra hål. De upptäckte att pappret och pennan fick olika egenskaper beroende på hur hårt de tryckte. 

Vi uppmuntrade sedan barnen känna på baksidan av pappret som hade fått en spännande struktur av alla hål. Vi prövade även att lägga barnens verk på overheaden och projicera upp dem på väggen. På väggen såg barnen en mörk rektangel täckt med många små ljusa prickar, vilket gav dem möjligheten till ytterligare lager av utforskande. Med hjälp av overheaden fick barnen ett annat perspektiv på sin bild och utforskade samtidigt ljus och skuggor. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar" (Lpfö 98/10, s.10)


Tack för den här veckan och trevlig helg! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar