tisdag 23 februari 2016

Vecka 6 & 7 - skog och spindlar ute och inne

Under dessa två veckor har vi haft stort fokus på vårt skogsprojekt och spenderat mycket tid av utevistelserna i skogen. Vi har märkt att intresset för spindlar har tagit fart i gruppen, de pratar om spindlar och fortsätter leta efter dem i skogen.

I brist på riktiga spindlar placerade vi ut en plastspindel som barnen hittade. Det blev stor uppståndelse kring den, alla ville titta och de var väldigt nöjda att de hittat en spindel. 


Vi fotade spindeln och skrev ut bilden tillsammans med andra bilder från skogen. Barnen visade stort intresse för bilderna, pekade och pratade med varandra om vad de sett. 


Spindeln var fortfarande det mest intressanta när barnen pratade om bilderna.


Vi började även att tillsammans skapa en skogshörna inomhus, där vi planterade sånt som vi hittat i skogen. Vi hängde upp grenar som barnen hittat med olika spindlar och andra djur hängandes från taket. 


Vi arbetade sedan i smågrupper där vi tog vara på intresset för spindlar och utmanade barnen att studera spindeln närmre för att sedan kunna måla av den.


Barnen utforskade spindeln på ett nytt sätt och kunde lära sig nya saker om den genom att använda estetiska uttryckssätt.Vår tanke är nu att fortsätta projektet med större fokus på spindeln och allt runtomkring den.

"Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, moti­vation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande." (Lpfö 98/10, s. 6-7)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar