söndag 28 februari 2016

Vecka 8 - spindelprojektet tar fart

Den här veckan fortsatte vi att måla spindlar, så att alla barn skulle få möjlighet att delta. Vi har tittat på bilder av spindlar och pratat om vad vi lägger märke till när vi tittar på bilderna. Barnen har fått studera olika bilder på spindlar och reflektera kring dem.

Exempel på barnens reflektioner:
-Många ben! En två tre fyra åtta tio!
-Den har stor rumpa
-Den är svart färg

Barnen målar spindlar och berättar om sina verk:
-Jag ska måla ett ben
-Jag ska måla en rumpa
-Jag med! 
-Jag målar rumpa också

Barnen säger att de vill måla likadant som kompisen och pedagogen uppmuntrar dem att titta på varandra och på bilderna för att inspireras.

"Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande" (Lpfö 98/10, s. 7)Barnen har även tagit ansvar för att städa efter sig. De har fått reflektera kring varför det är viktigt att ta hand om förskolans miljö och material, samt vikten av att göra fint för kompisarna som kommer dit efter. 


Spindelintresset är levande även utanför projekttillfällena, barnen pratade om och lekte att de satt fast i ett spindelnät. Vi sökte sen tillsammans efter bilder av spindelnät på google och barnen bläddrade själva och visade vilka nät som var mest spännande att titta på.

"Multi­media och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning" (Lpfö 98/10, s. 7) 


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa" (Lpfö 98/10, s. 10) 


Vi har som vanligt varit i vår skogsdunge där barnen letat spindlar, klättrat över stockar och stenar, ätit frukt i grankojan, åkt rutchkana nerför berget och lekt alla möjliga lekar. Här har barnen hittat en "dörr" som genast satte igång deras fantasi. 

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inom­hus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. (Lpfö 98/10, s. 7) 


Nu ser vi fram emot nästa vecka! 

1 kommentar:

  1. Spännande att läsa om spindelprojektet, vilka tankar det väcker hos barnen och hur ni som pedagoger möter dem med nya utmaningar!

    SvaraRadera