söndag 20 mars 2016

Vecka 11 - spindlar, nät och kreativa föräldrar

Vi vill börja med att tacka er föräldrar som deltog på föräldramötet i tisdags!

Inte visste vi att det fanns så mycket dolda talanger i föräldragruppen! Vi kände att det blev en rolig och lyckad kväll och vi hoppas att ni kände likadant. Ni visade verkligen prov på stort engagemang och kreativitet när ni tog er an uppgiften att skapa fritt med inspiration från barnens pågående spindelprojekt. För er som inte kunde delta kan vi berätta att föräldrarna fick arbeta med material och verktyg som barnen har tillgång till och fick sedan reflektera över det de just gjort, med kopplingar till förskolans läroplan. Vi kommer maila ut ett protokoll från mötet, där fokus framförallt kommer ligga på barnens pågående projekt och hur vi via detta hela tiden arbetar med strävansmålen i läroplanen.

Eftersom vi hade väldigt många bilder den här veckan har vi komprimerat ihop dem i kollage, vi hoppas att ni ser ändå!

Föräldrarna deltog i skapande processer där de tillskansade sig nya kunskaper om spindeln och det tillgängliga materialet. 

Här är resultaten! Alla har tolkat och arbetat med spindeln på sitt sätt, några har även valt att göra spindelnät. Kanske har ni nu fyllt på er erfarenhetsbank om hur spindeln eller dess nät kan se ut, hur lera känns eller hur piprensare kan formas. Faktum är att ni, precis som barnen, arbetat med allt från estetiska uttryck, bygg och konstruktion till naturvetenskap, matematik och språkutveckling. Vi fick även in lite sång, rörelse och drama innan skapandet drog igång. Vi märkte vid den avslutande reflektionen att ni tagit med er nya lärdomar om hur era och barnens aktiviteter har en tydlig förankring i läroplanens mål. 

Senare under veckan fick barnen titta på bilder på sina föräldrar och möta de spindlar som föräldrarna skapat. Alla barnen visade stor glädje när de utforskade föräldrarnas verk, samtidigt som de fick ännu en positiv erfarenhet kopplat till hur en spindel kan vara, kännas och se ut. 

Några reaktioner:
-(Skrattar och pekar) mamma!
-Min mamma spindel
-Pappa (skratt) spindel
-Min mamma har gjort en läskig spindel
-Spindelnät!
-Mamma gjort den

Vi strävar efter att "ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen" (Lpfö 98/10, s. 13)

Under veckan hann vi även med att återigen utforska de stora spindelnäten i parken uppe på berget. Vi promenerade genom stora skogen och vistades mycket i vår lilla skog. Barnen gör ständigt nya upptäckter i skogen, då materialet som naturligt finns tillgängligt där inbjuder till utforskande. Det ger också större utrymme för oss pedagoger att utforska och lära tillsammans med barnen. På bilderna kan ni bland annat se hur vi ligger på marken och tittar upp mot trädtopparna. Det var en härlig upplevelse för både barn och pedagoger!

Nästa helg är det påsk som innebär långledigt då
förskolan är stängd fredag den 25e och måndag den 28e.
En GLAD PÅSK önskar vi er! 

söndag 13 mars 2016

Vecka 10 - spindelnät, lera och skogspromenader


Vi på Näckrosen har haft en händelserik vecka fullspäckad med nya upptäckter och upplevelser. Nu har vi även delat in barnen i tre projektgrupper som fått namnen blå, gul och röd. Gruppindelningarna hittar ni på stora tavlan i hallen (vilket barnen snabbt uppmärksammade). Vår tanke kring detta är att vi ska få större möjlighet att utmana barnen där just de befinner sig och lättare få en bild av de lärprocesser som pågår. Samtidigt får barnen större möjlighet att lära känna varandra, skapa vänskapsrelationer och dela upplevelser och erfarenheter med varandra. 

Barnen har bland annat fått möjlighet att arbeta med lera som presenterats i olika former, tillsammans med andra material såsom bitar av sugrör och piprensare, glasspinnar och ståltråd. De fick välja inspirationsbilder som de kunde ha som utgångspunkt i sitt skapande. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" (Lpfö 98/10, s. 10)
I blå gruppen skapade de spindlar ovanpå inspirationsbilderna. De arbetade koncentrerat, valde olika material och tittade även på varandra för att inspireras. Pedagogen utmanade genom att tillföra mer material, samt be dem berätta om sina verk. 
-Det här är rumpan
-Många ben
-Spindeln sitter fast i nätet
-Spindeln är ledsen
I gula gruppen pågick olika utforskanden och tankebanor. Ett barn gjorde många små tårtor med ljus utav sugrör som hen blåste på. Ett barn var mest intresserad av att utforska hur leran kändes, bland annat genom att stoppa leran innanför tröjan och känna utanpå, trycka en lerplatta mot kinden och formade leran i sina händer. Både pedagogen och de andra barnen blev inspirerade av barnet och prövade hur leran kändes mot ansiktet, den var mjuk och kall. Ett barn gjorde en spindel och satte dit många sugrör och piprensare som ben. Hen räknade benen -Ett, två, tre, fyra, fem, sex, åtta, tio, elva, tolv, många! Ena kompisen blev då inspirerad och började räkna ljusen på sina tårtor. I röda gruppen låg största fokuset på att känna på och forma leran med händerna. De utforskade även leran genom att sätta fast sugrörsbitar i den och släppa ner den på golvet.

Vi tänker att det är processen som är viktigast för lärandet, samt att barnen får möta olika typer av material under sin tid på förskolan. Att kunna presentera en slutprodukt är därför inte lika viktigt.


Blå och gula gruppen har även hunnit med att utforska stora skogen och allt runtomkring den, medan röda gruppen spenderat tid i vår skogsdunge på gården. 


Blå gruppen var ute i skogen på onsdagen, de promenerade, klättrade, rullade och rörde sig runt på olika sätt tillsammans med några kompisar från Gullvivan. De sjöng björnen sover och agerade genom att lägga sig ner på berget. De lekte tillsammans och skrattade mycket. På torsdagsmorgonen var det gula gruppens tur, även de gick med en grupp från Gullvivan. Det var fortfarande frost på vissa ställen och barnen uppmärksammade snabbt sånt de kände igen. -Spindelnät! -Wow! utropade barnen som hittade det här nätet på bilden nedan. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen" (Lpfö 98/10, s. 10)


Uppe på berget hittade vi en park med jättestora nät. Barnen pekade och sa -Titta spindelnät!


De tittade upp och såg flera olika nät -Där också spindelnät! Det fanns mycket spännande att utforska! Bland annat stenar och ännu mera nät -Spindelnät! sa ett barn och pekade på grillgallret. De promenerade sen genom skogen nedför berget och fick ta sig an nya utmaningar som bland annat krävde koordination, balans och matematiskt tänkande. 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande" (Lpfö 98/10, s. 10)På väg tillbaka till förskolan hittade barnen ännu mera spindelnät och i hallen upptäckte ett barn mönstret på en stövel som ingen uppmärksammat tidigare -Titta! Spindelnät! Alla kompisar sprang direkt dit för att titta på stöveln. Det blev här väldigt tydligt hur intresset för spindelnät bara växte under tiden vi var ute och att detta intresse även kunde "smitta" till de andra. 
Vi avslutade veckan med att fira in våren och äta mellanmål utomhus i solen! 


Barnen tog även del av andra roliga aktiviteter på gården. 


Nu håller vi tummarna för att nästa vecka bjuder på ännu 
mera sol, värme och spännande upplevelser! 

söndag 6 mars 2016

Vecka 9 - sportlovsvecka

Denna vecka var det färre barn än vanligt hos oss på Näckrosen, men de barn som var på plats fortsatte sitt utforskande av spindeln. Några barn uttryckte själva att de ville måla spindelnät och vi skrev ut bilder som de hittat när vi bildgooglat på ipaden. De valde färg på pappret och målade nätet med vit färg, med inspirationsbilderna till hjälp. Barnen inspirerade och lockade även varandra till att skapa egna spindelnät.


Vi har reflekterat kring bilderna tillsammans, även vid andra tillfällen. Det märks tydligt att barnen har mer och mer att berätta om bilderna för varje gång vi tittar på dem. Vi pedagoger utmanar barnen genom att ställa öppna frågor om vad de kan se i bilden eller vad de vill berätta om den. Vi ger barnen språkliga utmaningar och hjälper dem att uttrycka sig på ett mer nyanserat sätt. Barnen lär sig också av varandra och hjälper varandra att upptäcka nya saker i bilderna. De turas om att berätta, lyssnar intresserat på varandra och hakar på kompisarnas resonemang.

Exempel från ett reflektionstillfälle:
Pedagog: Vad kan ni berätta om bilderna? Vad ser ni?
Barn 1: spindelnät
Pedagog: kan du se något mer i bilden?
Barn 1:  det är en spindel i spindelnätet
Barn 2: spindeln sitter fast
Barn 3: spindeln ledsen
Pedagog: varför är spindeln ledsen?
Barn 2: spindeln saknar sin mamma
Barn 1: spindeln hittar inte sin mamma
Barn 3 tar upp bilden och pussar på spindeln

Vi projicerade upp en time lapse-film från youtube där en spindel spinner ett nät. Barnen sprang fram till bilden och fick vara mitt i spindelnätet tillsammans med spindeln. De följde spindelns rörelser med sina händer, hoppade upp och ner och pratade med och om spindeln. 

Några reaktioner på filmen:
-Wow spindel klättrar där inne!
-Jättebamsespindel (börjar sjunga och visa stora rörelser)
-Den är ute
-Oj den kommer ramla
-Inte ramla! 


Den här veckan har vi lagt upp en ny strategi för hallsituationen och funderat kring hur vi kan optimera möjligheterna till lärande. Vi ska ge mer tid till av- och påklädning och se hallsituationen som en aktivitet och lärandesituation i sig själv. Målet är att barnen ska få känna tillit till sin egen förmåga, hjälpa och lära av varandra, få ökad självkänsla och känna att de är en tillgång i gruppen. Vi pedagoger finns där och stöttar, visar och uppmuntrar dem att ta hjälp av varandra. Vi benämner de olika plaggen och kroppsdelarna, vilket även gör det till en språkutvecklande lärandesituation.


Vi uppmuntrar er föräldrar att uppmuntra era barn att klä på sig själva även hemma. De blir ju så stolta för varje ny kunskap och förmåga de tillägnar sig! Det kan vi hjälpas åt att ge dem :)