söndag 20 mars 2016

Vecka 11 - spindlar, nät och kreativa föräldrar

Vi vill börja med att tacka er föräldrar som deltog på föräldramötet i tisdags!

Inte visste vi att det fanns så mycket dolda talanger i föräldragruppen! Vi kände att det blev en rolig och lyckad kväll och vi hoppas att ni kände likadant. Ni visade verkligen prov på stort engagemang och kreativitet när ni tog er an uppgiften att skapa fritt med inspiration från barnens pågående spindelprojekt. För er som inte kunde delta kan vi berätta att föräldrarna fick arbeta med material och verktyg som barnen har tillgång till och fick sedan reflektera över det de just gjort, med kopplingar till förskolans läroplan. Vi kommer maila ut ett protokoll från mötet, där fokus framförallt kommer ligga på barnens pågående projekt och hur vi via detta hela tiden arbetar med strävansmålen i läroplanen.

Eftersom vi hade väldigt många bilder den här veckan har vi komprimerat ihop dem i kollage, vi hoppas att ni ser ändå!

Föräldrarna deltog i skapande processer där de tillskansade sig nya kunskaper om spindeln och det tillgängliga materialet. 

Här är resultaten! Alla har tolkat och arbetat med spindeln på sitt sätt, några har även valt att göra spindelnät. Kanske har ni nu fyllt på er erfarenhetsbank om hur spindeln eller dess nät kan se ut, hur lera känns eller hur piprensare kan formas. Faktum är att ni, precis som barnen, arbetat med allt från estetiska uttryck, bygg och konstruktion till naturvetenskap, matematik och språkutveckling. Vi fick även in lite sång, rörelse och drama innan skapandet drog igång. Vi märkte vid den avslutande reflektionen att ni tagit med er nya lärdomar om hur era och barnens aktiviteter har en tydlig förankring i läroplanens mål. 

Senare under veckan fick barnen titta på bilder på sina föräldrar och möta de spindlar som föräldrarna skapat. Alla barnen visade stor glädje när de utforskade föräldrarnas verk, samtidigt som de fick ännu en positiv erfarenhet kopplat till hur en spindel kan vara, kännas och se ut. 

Några reaktioner:
-(Skrattar och pekar) mamma!
-Min mamma spindel
-Pappa (skratt) spindel
-Min mamma har gjort en läskig spindel
-Spindelnät!
-Mamma gjort den

Vi strävar efter att "ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen" (Lpfö 98/10, s. 13)

Under veckan hann vi även med att återigen utforska de stora spindelnäten i parken uppe på berget. Vi promenerade genom stora skogen och vistades mycket i vår lilla skog. Barnen gör ständigt nya upptäckter i skogen, då materialet som naturligt finns tillgängligt där inbjuder till utforskande. Det ger också större utrymme för oss pedagoger att utforska och lära tillsammans med barnen. På bilderna kan ni bland annat se hur vi ligger på marken och tittar upp mot trädtopparna. Det var en härlig upplevelse för både barn och pedagoger!

Nästa helg är det påsk som innebär långledigt då
förskolan är stängd fredag den 25e och måndag den 28e.
En GLAD PÅSK önskar vi er! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar