söndag 6 mars 2016

Vecka 9 - sportlovsvecka

Denna vecka var det färre barn än vanligt hos oss på Näckrosen, men de barn som var på plats fortsatte sitt utforskande av spindeln. Några barn uttryckte själva att de ville måla spindelnät och vi skrev ut bilder som de hittat när vi bildgooglat på ipaden. De valde färg på pappret och målade nätet med vit färg, med inspirationsbilderna till hjälp. Barnen inspirerade och lockade även varandra till att skapa egna spindelnät.


Vi har reflekterat kring bilderna tillsammans, även vid andra tillfällen. Det märks tydligt att barnen har mer och mer att berätta om bilderna för varje gång vi tittar på dem. Vi pedagoger utmanar barnen genom att ställa öppna frågor om vad de kan se i bilden eller vad de vill berätta om den. Vi ger barnen språkliga utmaningar och hjälper dem att uttrycka sig på ett mer nyanserat sätt. Barnen lär sig också av varandra och hjälper varandra att upptäcka nya saker i bilderna. De turas om att berätta, lyssnar intresserat på varandra och hakar på kompisarnas resonemang.

Exempel från ett reflektionstillfälle:
Pedagog: Vad kan ni berätta om bilderna? Vad ser ni?
Barn 1: spindelnät
Pedagog: kan du se något mer i bilden?
Barn 1:  det är en spindel i spindelnätet
Barn 2: spindeln sitter fast
Barn 3: spindeln ledsen
Pedagog: varför är spindeln ledsen?
Barn 2: spindeln saknar sin mamma
Barn 1: spindeln hittar inte sin mamma
Barn 3 tar upp bilden och pussar på spindeln

Vi projicerade upp en time lapse-film från youtube där en spindel spinner ett nät. Barnen sprang fram till bilden och fick vara mitt i spindelnätet tillsammans med spindeln. De följde spindelns rörelser med sina händer, hoppade upp och ner och pratade med och om spindeln. 

Några reaktioner på filmen:
-Wow spindel klättrar där inne!
-Jättebamsespindel (börjar sjunga och visa stora rörelser)
-Den är ute
-Oj den kommer ramla
-Inte ramla! 


Den här veckan har vi lagt upp en ny strategi för hallsituationen och funderat kring hur vi kan optimera möjligheterna till lärande. Vi ska ge mer tid till av- och påklädning och se hallsituationen som en aktivitet och lärandesituation i sig själv. Målet är att barnen ska få känna tillit till sin egen förmåga, hjälpa och lära av varandra, få ökad självkänsla och känna att de är en tillgång i gruppen. Vi pedagoger finns där och stöttar, visar och uppmuntrar dem att ta hjälp av varandra. Vi benämner de olika plaggen och kroppsdelarna, vilket även gör det till en språkutvecklande lärandesituation.


Vi uppmuntrar er föräldrar att uppmuntra era barn att klä på sig själva även hemma. De blir ju så stolta för varje ny kunskap och förmåga de tillägnar sig! Det kan vi hjälpas åt att ge dem :) 

2 kommentarer:

  1. Underbart! Tråkigt bara att Valdemar var sjuk den veckan han hade nog gillat det här. :)

    SvaraRadera
  2. Va spännande och roligt :)

    SvaraRadera