måndag 2 maj 2016

Vecka 17 - fokus: utemiljön

Denna veckas blogg måste självklart inledas med att tacka alla fantastiska föräldrar, syskon och barn som deltog på gårdsfixardagen!

Det blev en trevlig dag med bra uppslutning, stort engagemang, härligt väder och ett fint slutresultat på alla delar av gården. Virket till bussen som byggdes på mellangården köptes med pengar vi fick in för fikat vid Lucia, så vi tackar er föräldrar även för detta!


Det som blev mest populärt redan dagen efter var förstås bussen! Barnen sprang direkt dit och lekte tillsammans, de gjorde associationer till tidigare erfarenheter av att åka buss samt till sången "Hjulen på bussen" som de sjöng både på svenska och engelska. 


På onsdagen togs gungorna på mellangården bort och ersattes med en sandlåda vilket gjorde gården mer anpassad för de yngre barnen. Tanken är nu att de yngre barnen ska ha tillgång till den här delen av gården i en större utsträckning än tidigare för att på så vis ges ännu mer möjligheter till utforskande, lek och lärande i utemiljön. 

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden" (Lpfö 98/10, s. 6)


De öste, hällde och byggde med hjälp av spadar, hinkar och kastruller.

Barnen hade roligt ute trots snöblandat regn, de fortsatte sitt utforskande av vattenpölarna som de hoppade i och öste mellan olika behållare. 

När regnet öste ner som mest åt vi frukt tillsammans under markisen. 


Barnen har även varit på stora gården där de bland annat kunde klättra, åka rutschkana och gunga. 


De utforskade alla delar av gården och alla möjligheter till utmaningar, lek och skratt. "Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inom­ hus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö" (Lpfö 98/10, s. 7) 


När barnen fick välja fritt inomhus blev det en mängd olika aktiviteter.
De har målat kottar, 

..byggt och konstruerat, 

..limmat fjädrar på papper, 

..samarbetat kring ipaden 

..och dansat med sjalar.

"Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal­ och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multi­media och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning" (Lpfö 98/10, s. 7)


Vi avslutar inlägget för vecka 17 med en härlig bild från skogen med hela gänget! 

Nu ser vi fram emot en ny härlig (och solig) vecka! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar