fredag 10 juni 2016

Vecka 21-23

Nu är det länge sedan bloggen uppdaterades, p.g.a sjukdom.

De senaste veckorna har vi välkomnat två nya familjer till avdelningen, det är jättekul att ha er hos oss! Välkomna ännu en gång! 

Veckorna har bjudit på många olika aktiviteter och upptäckter,  som ni kan se exempel på nedan.


Vi har varit i lilla skogen som nu blivit väldigt grön och vildvuxen. Barnen får uppleva hur naturen ändrar utseende, form och karaktär beroende på årstider och faktorer som regn och sol. 

"Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö" (Lpfö 98/10, s. 7)
"Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö" (Lpfö 98/10, s. 7) 
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur" (Lpfö 98/10, s. 10) 


Alfabetet som vi satt upp på väggen i barnens höjd har fått mycket uppmärksamhet. Några barn tycker det är roligast att plocka bort bilderna från väggen och samla dem i en hög. Några barn associerar till en sång om alfabetet som de börjar sjunga när de ser bokstäverna. Några har visat intresse för att veta vilka bokstäver som finns i deras namn.

Ett barn ser alfabetet på väggen och utbrister:
-Det här är bokstäver!
-Jag vill rita den! säger hon och pekar på en bokstav.
Pedagogen föreslår att hon hämtar papper och penna och tänker sig att barnet kommer lägga pappret på golvet, titta på bokstaven och rita av.
Barnet tänker dock ett steg längre och placerar pappret på väggen ovanpå bokstaven hon vill rita av. Hon ser bokstaven genom pappret och följer formen med pennan. När hon är färdig går hon vidare till andra bokstäver hon är intresserad av och gör på samma sätt.
Barnet och pedagogen pratar om vad bokstäverna heter, hur de låter och om hon känner någon som har dessa bokstäver i sina namn.


"Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp­muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen" (Lpfö 98/10, s. 7) 


"Barnens nyfikenhet, företag­samhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras" (Lpfö 98/10, s. 6) 
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner" (Lpfö 98/10, s. 10)


Något annat som fångat barnens intresse i flera dagar var time lapse-filmen som vi tittat på förut av spindeln som spinner ett nät. Den här gången spände vi upp ett stort papper över hela aktivboarden så att barnen skulle få möjlighet att rita direkt på filmduken och följa spindeln med sin penna. 

Ett barn hittade ett tunt nättyg som hon direkt associerade med spindelnätet.
-Titta ett spindelnät! sa hon och höll upp det mot spindelnätet på skärmen. Hon visade kompisarna och de undersökte tyget tillsammans.


Barnen skapade på detta vis en direkt dokumentation av sina tankebanor i förhållande till filmen. En dokumentation som vi pedagoger kunde reflektera kring tillsammans med barnen. På bilden nedan kan man se hur ett barn målat av mönstret på spindelns rygg, som påminner om ett ansikte med ögon och glad mun. Längst ner i vänstra hörnet kan man se detta "ansikte". 


"Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera" (Lpfö 98/10, s. 6-7)  

Vi kunde även se hur barnen följt nätets form och gjort många stora cirkelformer. Flera barn valde att måla på spindeln allteftersom den förflyttade sig. 


Alla barn visade stort intresse och engagemang, filmen och tavlan blev en mötesplats för barnen där de kunde dela sin upplevelse av spindeln och samtidigt skapa något tillsammans.


"Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens" (Lpfö 98/10, s. 6) 


Barnen kommunicerade med varandra på flera olika sätt, de pratade med varandra pekade och visade med pennan. På bilden nedan tar barnen varandra i hand och dansar runt, runt precis som spindeln. 


Barnen uttryckte även sin empati och vilja att hjälpa spindeln som ibland såg ut som att den skulle ramla.
-Spindeln kommer ramla! 
-Ja den kommer ramla!
-Vad kan ni göra då? frågar pedagogen
-Hålla i den! svarar ett barn och stöttar spindeln med sina händer medan den klättrar vidare på tavlan.

"Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas" (Lpfö 98/10, s. 4) 
"Förskolan ska sträva efter att utveckla varje barns förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra" (Lpfö 98/10, s. 8) 


"I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem" (Lpfö 98/10, s. 6) 

Nu önskar vi er en trevlig helg och 
ser fram emot en ny vecka!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar