fredag 9 september 2016

Vecka 35 - en uppsjö av intressen

Här kommer inlägget från förra veckan! Barnen fortsatte sitt utforskande av miljön både inomhus och utomhus. Vi befinner oss just nu mitt i något vi kallar för en undersökningsfas, vilket innebär att barnen undersöker miljön och vi pedagoger undersöker barnens intressen. Vi dokumenterar och reflekterar kring de olika spår av intressen barnen visar. Frågor vi ställer oss är; hur använder barnen miljön, vad gör de och vad pratar de med varandra om? Nedan kan ni se utvalda bilder från verksamheten under vecka 35 och få en bild av det barnen är mitt uppe i.


Djuren och naturmaterialen lockar barnen på olika sätt och byggmaterialet har utforskats med hela kroppen!-Titta!
Barnen upptäcker skuggor på väggen, pekar och visar varandra. 


Böckerna är med oss på många platser i miljön. Några barn visar ett extra stort intresse och inspirerar de andra. Vi har tagit vara på barnens intresse för böcker, sagor och berättande genom att vi varje dag läser en saga tillsammans med barnen. Barnen deltar aktivt och visar stort intresse för att både lyssna och berätta. Utifrån barnens intresse för musik har vi låtit barnen utforska instrumenten och olika sätt att göra ljud och musik på. Några barn har även upptäckt att det går att bygga med instrumenten. 
Utomhus har barnen fortsatt att utforska miljön på många olika sätt och delat upplevelser och erfarenheter med varandra. 


Barnen samspelar och kommunicerar kring det de möter i miljön och skapar relationer både med varandra och med miljö och material. Vi avslutar inlägget från vecka 35 med en bild från gården då barnen sjöng och dansade tillsammans till musik! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar