fredag 3 mars 2017

Vår 2017

Vårterminen inleddes med att vi pedagoger tillsammans reflekterade kring höstterminens ljusprojekt. Vi kom fram till att vi gärna vill fokusera mer på arbetet med digitala verktyg, som till exempel lärplattor och projektorer. Nu har vi två projektorer på avdelningen, en i taket och en portabel som vi haft mycket glädje av. Miljön på avdelningen är tänkt att spegla det pågående projektet. Vi har även strävat efter att tekniken ska finnas tillgänglig för barnen i deras dagliga utforskande.


Barnen har utforskat olika appar på lärplattan, där de bland annat kan måla och göra bubblor. I ett hörn har vi spänt upp ett stort vitt papper längs väggen och ner på golvet. Vi har kopplat plattan till vår portabla projektor och riktat den mot papperet. 


På så vis har barnen fått flera dimensioner i sitt skapande, då de kunnat måla både digitalt och fysiskt på det stora papperet. 


De har även utforskat funktionerna i de olika apparna och tekniken kring projektorn med dess ljus, knappar och sladdar. 


Barnen visar fortfarande stort intresse för skuggor och fortsätter att utforska ljus och färger med hela sin kropp. Appen där man kan skapa bubblor som rör sig runt över skärmen har blivit väldigt populär. Barnen ser bubblorna på sig själva och på varandra, de petar på och jagar bubblorna när de rör sig över väggen.


Det är fascinerande att se hur barnen samarbetar, delar upp sig, bjuder in varandra och samspelar i relation till de digitala verktygen. Barnen tar själva initiativ till att måla på bubblorna och pratar om de olika färgerna som de ser. Barnen drar upp tröjan som för att se bubblorna tydligare, de vänder och vrider på sig, funderar och resonerar kring hur de behöver stå för att se bubblorna på sig själva.Här ovan skapar två barn ett gemensamt konstverk i två lager, den ena ritar på plattan och den andra ritar på väggen. 


Med hjälp av mönstrat tyg, riktat ljus och ljuskuben som skiftar färg kan vi även använda hörnan utan digital teknik, men fortfarande med ljus, skuggor och färger i fokus.  Barnen har även reflekterat tillsammans efter olika aktiviteter. Vi har projicerat bilder på barnen och deras utforskande och sedan tagit del av deras reaktioner och reflektioner. Barnen visar stort intresse för att se sig själva och sina kompisar, de pekar, skrattar, hoppar och upprepar kompisarnas namn. 


Vi har även reflekterat kring utskrivna bilder, här nedan valde barnen att använda ficklampor när de tittade på bilderna.Lärplattorna har blivit en självklar del av vardagen på avdelningen, barnen visar stort intresse, hämtar dem själva, öppnar program, visar varandra och samarbetar. 


Barnen tar även initiativ till att bygga och konstruera på ljuskuben, med hjälp av ljuset och de skiftande färgerna kan barnen se på sina skapelser ur nya perspektiv. Till vår stora glädje har även solen börjat visa sig, vilket för barnen inneburit att skuggorna kommit fram. Barnen är otroligt uppmärksamma på skuggor och vi märker att de har med sig ett intresse och en förståelse sedan tidigare. På våra promenader har vi utforskat ljuset och skuggor på olika sätt och barnen har använt olika verktyg i sitt utforskande, exempelvis speglar och färgfilter. Vi avslutar detta sista inlägg med bilder på ett annat stort intresse i gruppen, att måla! Barnen har sina olika tekniker och strategier, samt utforskar färgen med hela kroppen! 


Framöver får ni en mer kontinuerlig uppdatering av det som sker på avdelningen via skolplattformen! 
Trevlig helg önskar vi er alla!